Podziękowania

Dyrekcja oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju dziękują dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz rodzicom Szkoły Podstawowej im. W. Woźniaka w Czyżowicach za życzliwość oraz za udzieloną pomoc rzeczową.