Ogólnopolski Challange – Little Heroes w Szkole Podstawowej w Czyżowicach